Strona: Obszary zainteresowań pracowników KFiIM / Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Dane kontaktowe

kf.jpg

Adres Katedry:

Politechnika Rzeszowska

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

ul. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

Obsługa Sekretariatu:

Magdalena Hendzel

pok. K-35

Tel.: +48 17 865 15 60

e-mail: m.hendzel@prz.edu.pl

Obszary zainteresowań pracowników KFiIM

red. Andrzej Bąk

Badanie zjawisk mezoskopowych w materiałach i strukturach magnetycznych.

Prowadzone są badania zjawisk transportowych w półprzewodnikowych i metalicznych układach magnetycznych mające na celu zbadanie nowych zjawisk w układach nanoskopowych (nanodruty magnetyczne, struktury jedno i dwuwymiarowe, grafen), np. anomalnego efektu Halla i kwantowego efektu Halla w dwuwymiarowych układach magnetycznych. Wyniki mogą być wykorzystane w spintronice, metrologii kwantowej, w projektowaniu nowych materiałów i w technologii układów mezoskopowych.

Badanie wpływu oddziaływań powierzchniowych na dynamikę molekuł substancji ciekłokrystalicznych.

Prowadzone są badania wpływu oddziaływań powierzchniowych na dynamikę molekuł i sekwencję faz, dla różnych związków ciekłokrystalicznych. W badaniach prowadzonych metodą relaksacji dielektrycznej wykorzystuje się matryce porowate, które wypełnia się badanym związkiem. Dzięki temu uzyskuje się wzmocnienie odpowiedzi dielektrycznej pochodzącej od molekuł kotwiczonych na powierzchni matrycy. Prowadzone badania pozwalają lepiej poznać mechanizmy towarzyszące formowaniu się różnych faz ciekłokrystalicznych.

Badanie własności monokryształów ferroelektrycznych.

Badane są własności elektryczne (przenikalność dielektryczna, polaryzacja spontaniczna, współczynnik piroelektryczny) oraz mechanizm przejścia fazowego w monokryształach ferroelektrycznych z grupy TGS. Materiały te są wykorzystywane jako czynne elementy detektorów piroelektrycznych.  Badane jest również zjawisko rezonansu stochastycznego w detektorach zbudowanych na bazie monokryształów czystego i domieszkowanego TGS. Materiał badawczy pozyskiwany jest we własnym laboratorium wzrostu monokryształów.

Badanie zależności prędkości fal sprężystych w ośrodkach gazowych od temperatury.

Problematyka badawcza dotyczy zjawisk akustycznych zachodzących przy propagacji fal sprężystych w gazach dwuatomowych i wieloatomowych o wysokiej temperaturze - występuje wówczas zależność ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu i ciepła właściwego przy stałej objętości od temperatury. Zależność ta określona jest przez wewnętrzną budowę cząsteczek gazu. Zagadnienie to posiada ważny wątek aplikacyjny – ma związek z nowoczesnym rozwojem techniki lotniczej i rakietowej.

Badanie zastosowań nanopierścieni magnetycznych i układów spinowych w informatyce kwantowej.

Badania dotyczą możliwości zwiększenia szybkości gromadzenia, przetwarzania i przesyłania dużych ilości informacji przez kanały kwantowe. Głównym celem tych badań jest konstrukcja algorytmów kwantowych w oparciu o macierz Schura-Weyla dla nanopierścieni magnetycznych i układów spinowych, budowa odpowiadających im układów kwantowych oraz tworzenie i badanie nowych struktur reprezentacji informacji kwantowej.

Badania nanomateriałów

Nanomateriały będą badane po względem emisji wtórnych elektronów. Proponowane materiały cechują się zwiększoną wydajnością emisji wtórnych elektronów pod wpływem promieniowania jonizującego (np. jonów, elektronów, prom. X, fotonów). Uzyskane nanomateriały mogą być wykorzystane w aparaturze służącej do obrazowania w medycynie i technice.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję