Strona: Kierunki Studiów / Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Dane kontaktowe

kf.jpg

Adres Katedry:

Politechnika Rzeszowska

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

ul. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów

Obsługa Sekretariatu:

Magdalena Hendzel

pok. K-35

Tel.: +48 17 865 15 60

e-mail: m.hendzel@prz.edu.pl

Kierunki Studiów

Kierunki studiów

red. Andrzej Bąk

INŻYNIERIA W MEDYCYNIE

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie) - profil ogólnoakademicki (program studiów)

Inżynieria w medycynie jest kierunkiem studiów, łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

Wiedza i umiejętności absolwentów:

 • bezpieczna i skuteczna obsługa wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
 • codzienny nadzór techniczny nad aparaturą medyczną,
 • wiedza i umiejętności z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
 • wiedza i umiejętności z zakresu najnowocześniejszych trendów rozwojowych techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych,
 • umiejętność samokształcenia się i umiejętność wzbogacania swojej wiedzy w związku z nieustannym postępem naukowym i technicznym,
 • wiedza inżynierska z zakresu przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
 • znajomość podstawowych pojęć i technik medycznych,
 • dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych,
 • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, pozwalająca zrozumieć ograniczenia stosowanych metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także pozwalająca właściwie ocenić uzyskane wyniki.

Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • przedsiębiorstwa produkujące aparaturę medyczną,
 • firmy komputerowe zajmujące się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę,
 • placówki służby zdrowia - przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucje umożliwiające funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
 • instytucje badawczo-rozwojowe.

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) - profil ogólnoakademicki (program studiów)

Jest on kontynuacją studiów I stopnia i skierowany jest do absolwentów kierunków inżynieria w medycynie, inżynieria medyczna i inżynieria mechaniczno-medyczna.

Studia II stopnia na kierunku inżynieria w medycynie mają charakter interdyscyplinarny. Program studiów odpowiada na dynamiczny rozwój kluczowych technologii w zakresie inżynierii stosowanej w medycynie.

Studenci poszerzą kompetencje w zakresie systemów: CAD/CAM, szybkiego prototypowania (RP), metod przyrostowych (AM) i inżynierii odwrotnej (RE) oraz analiz MES, które nabyli w trakcie studiów I stopnia koncentrując się na ich zastosowaniu w projektowaniu urządzeń rehabilitacyjnych oraz rozwiązaniach problemów biomechaniki narządu ruchu. Nabędą też wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowań wirtualnej rzeczywistości w medycynie i rehabilitacji, a także w obrębie systemów uczenia maszynowego dla potrzeb nowoczesnej diagnostyki medycznej. Dzięki aktywnej współpracy z otoczeniem gospodarczym – w tym szpitalami, centrami medycznymi, ośrodkami badawczo rozwojowymi – studenci włączani w pracę naukową - będą rozwiązywali realne problemy, które wynikają z potrzeb rynkowych.

Obok umiejętności inżynierskich podczas studiów przyszli absolwenci nabędą kompetencje psychologiczne w zakresie komunikacji społecznej, wystąpień publicznych i zarządzania zespołem lub projektami co przygotuje ich także do pełnienia różnych, także kierowniczych funkcji w ramach ich kariery zawodowej. Powyższe interdyscyplinarne kompetencje zostaną także uzupełnione o kurs specjalistycznego języka obcego, który pozwoli odnaleźć się absolwentom na globalnym rynku pracy.

Absolwenci studiów II stopnia inżynieria w medycynie będą mogli znaleźć pracę jako:

 • konstruktorzy oraz projektanci w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem i wytwarzaniem aparatury i sprzętu medycznego oraz urządzeń rehabilitacyjnych i rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych, a także implantów, protez i innych wyrobów medycznych,
 • specjaliści w instytucjach i centrach badawczo-rozwojowych rozwijających technikę medyczną oraz jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych wyrobów medycznych,
 • pracownicy firm komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę w tym związanych z przetwarzaniem sygnałów biomedycznych i analizą danych jako analitycy, inżynierowie wdrożeniowi, testerzy oprogramowania
 • konsultanci, dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi w jednostkach obrotu sprzętem medycznym oraz instytucjach i firmach doradczych i konsultingowych,
 • inżynierowie serwisowi, audytorzy, inspektorzy w placówkach i innych instytucjach służby zdrowia wymagających technicznej obsługi, nadzoru i serwisowania aparatury medycznej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję