Kierunki Studiów

Kierunki studiów

red. Andrzej Bąk

INŻYNIERIA MEDYCZNA

Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne (3,5 letnie)

Inżynieria medycznajest kierunkiem studiów łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią  uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

Absolwenci kierunku inżynieria medyczna będą posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej.

 

Umiejętności i wiedza absolwentów: 

 • bezpieczna i skuteczna obsługa wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
 • przeprowadzanie codziennego nadzoru technicznego aparatury medycznej,
 • znajomość technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
 • wiedza i umiejętności z zakresu najnowocześniejszych trendów rozwojowych dotyczących techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych,
 • samokształcenie się, wzbogacanie swojej wiedzy związanej z nieustannym postępem naukowym i technicznym,
 • wiedza inżynierska z zakresu przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
 • znajomość podstawowych pojęć i technik medycznych,
 • dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych.

Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • placówki służby zdrowia (obsługa i serwisowanie aparatury medycznej), w tym instytucje umożliwiających funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,

 

FIZYKA TECHNICZNA

Studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne (3,5 letnie)

Studenci studiów I stopnia mają do wyboru dwie specjalności - „informatyczne systemy diagnostyczne” (ISD) oraz „ekologiczne przemiany energii” (EPE). Wybór specjalności następuje po drugim semestrze studiów. Studenci zapoznają się z tematyką z zakresu małej energetyki i nowoczesnej, zinformatyzowanej aparatury diagnostycznej.Absolwenci kierunku fizyka techniczna potrafią syntetycznie łączyć i stosować w szerokim zakresie wiedzę przydatną w rozwiązywaniu problemów technicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych i marketingowych, związanych z zastosowaniem nowych technologii i urządzeń.

 

Umiejętności i wiedza absolwentów:

 • znajomość zagadnień z zakresu fizyki i matematyki oraz nauk technicznych (m.in. elektroniki, elektrotechniki, grafiki inżynierskiej, automatyki, diagnostyki, inteligentnych systemów pomiarowych), a także prawnych uwarunkowań dotyczących wspierania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • umiejętność obsługi nowoczesnej zinformatyzowanej aparatury diagnostycznej,
 • znajomość zagadnień energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej,
 • znajomość problematyki konwersji energii słonecznej, geotermii i pomp ciepła, a także jej konwencjonalnych źródeł - spalania i paliw,
 • twórczy wybór urządzeń i umiejętność konfigurowania systemów pozyskiwania energii odnawialnej,
 • znajomość problematyki konwersji energii słonecznej, geotermii i pomp ciepła, a także jej konwencjonalnych źródeł - spalania i paliw.

Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne aparatury pomiarowej,
 • zakłady przemysłowe,
 • firmy komputerowe zajmujących się realizacją systemów informatycznych do urządzeń technicznych,
 • laboratoria zajmujące się np. ochroną środowiska, oceną jakości towarów, a także laboratoria w instytutach naukowych,
 • przedsiębiorstwa instalacyjne i projektowe.

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję